การอบรมผู้ฝึกสอนดำน้ำ Update Standard ATUS-CMAS รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ระหว่างวันที่ 30-1 พฤศจิกายน 2560

Description

การอบรมผู้ฝึกสอนดำน้ำ Update Standard ATUS/CMAS รุ่นที่ 2
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
ระหว่างวันที่ 30 - 1 พฤศจิกายน 2560