การอบรมผู้ฝึกสอนดำน้ำ Update Standard ATUS/CMAS รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ระหว่างวันที่ 30 - 1 พฤศจิกายน 2560

Description

การอบรมผู้ฝึกสอนดำน้ำ Update Standard ATUS/CMAS รุ่นที่ 2

ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ระหว่างวันที่ 30 - 1 พฤศจิกายน 2560