การอบรมผู้ฝึกสอนดำน้ำ Update Standards ATUS-CMAS รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงแรมในยางบีชภูเก็ต และสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต 2560 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2560

Description

การอบรมผู้ฝึกสอนดำน้ำUpdate standard ATUS/CMAS รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงแรมในยางบีชภูเก็ต และสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2560