การแข่งขันกีฬาดำน้ำชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

Description

การแข่งขันกีฬาดำน้ำชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต