การแข่งขันรายการ17th Asian Finswimming Championships and Asian Junior Finswimming Competition ณ เมืองเหยียนไถ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2562

Description

วันที่ 17-23 ธันวาคม 2562 คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ดำน้ำฟินสวิมมิ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 17th Asian Finswimming Championships 2019 & Asian Junior Finswimming Competition ณ เมืองเหยียนไถ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นางสาวนุชวรา วิจักษณาพงษ์ ได้รับเหรียญเงินจากรายการแข่งขัน Women Junior 400 M. Bi-Fins เหรียญทองแดงรายการ Women Junior 800 M. Serface และ นางสาวนวนิตย์ อินทราวิเชียร ได้รับเหรียญทองแดงจากรายการ Women Jonior 1,500 M. Serface