งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น

Description

งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2562 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ของแสดงความยินดีกับนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง สิบตรี ระพีพล ศรมณี และ นางสาวนุชวรา วิจักษณาพงษ์ ซึ่งได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อสร้างชื่อเสียง ให้แก่ประเทศชาติและครอบครัวต่อไป