โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำระดับ 1

Description

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำระดับ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต โดยกรมพลศึกษากับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย