โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

Description

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่