โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง (ผู้ฝึกสอน) ระดับชาติ Level 1 ประจำปี 2563

Description

 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง (ผู้ฝึกสอน) ระดับชาติ Level 1 ประจำปี 2563 >> รายละเอียดและการสมัคร

หรือ สามารถดาวห์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ แล้วส่งใบสมัครมาทาง E-mail : atus_thailand@outlook.com