กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเข้าพูดคุยเพื่อเตรียมงานด้านสถานที่ ณ ศูนย์กีฬา สปอร์ทคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง เวิร์ลคัพ และ สปอร์ตไดฟ์วิ่งเวิร์ลคัพ

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดยนายพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร และ นายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการสมาคมฯ เข้าพูดคุยเพื่อเตรียมงานด้านสถานที่ ณ ศูนย์กีฬา สปอร์ทคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง เวิร์ลคัพ และ สปอร์ตไดฟ์วิ่งเวิร์ลคัพ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2565