การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

Description