การแข่งขันรายการ 17th Asian Finswimming Championships and Asian Junior Finswimming Competition ณ เมืองเหยียนไถ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2562

Description

วันที่ 17-23 ธันวาคม 2562 คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าดำน้ำฟินสวิมมิ่งเข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬา 17th Asian Finswimming Championships 2019 & Asian Junior Finswimming Competition  ณ เมืองเหยียนไถ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลการแข่งขันในครั้ง นางสาว นุชวรา วิจักษณาพงษ์ ได้รับเหรียญเงินจากรายการแข่งขัน Women Junior 400 M. Bi-Fins เหรียญทองแดง รายการ Women Junior 800 M. Serface และนางสาว นวนิตย์ อินทราวิเชียร ได้รับเหรียญทองแดง จากรายการ Women Junior 1,500M. Serface