ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน ที่สามารถทำลายสถิติประเทศไทย (ตามกลุ่มอายุ) ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

Description

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน ที่สามารถทำลายสถิติประเทศไทย (ตามกลุ่มอายุ) ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6