ขอแสดงความยินดี นักกีฬาฟินสวิมมิ่งทีมชาติไทย เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

Description

ขอแสดงความยินดี นักกีฬาฟินสวิมมิ่งทีมชาติไทย เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย โดย นางสาวนุชวรา วิจักษณาพงษ์ (ออมสิน) ได้รับเครื่องราชเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ และ นางสาวนวนิตย์ อินทรวิเชียร (ออย) ได้รับเครื่องราชเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์