คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงของชมรมดำน้ำและกู้ภัยเซ็นทรัลภูเก็ต ในงานหลาดรักษ์เล ภายใต้โครงการ SAVE UNDERWATER WORLD

Description

คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงของชมรมดำน้ำและกู้ภัยเซ็นทรัลภูเก็ต ในงานหลาดรักษ์เล ภายใต้โครงการ SAVE UNDERWATER WORLD ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ ลานจัดแสดง ชั้น 1 เซ็นทรัลฟลอเรสต้า