นักกีฬาฟินสวิมมิ่งไทย คว้าชัยสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะชัยชนะจากเหรียญทอง ทั้ง 4 เหรียญที่ได้มาครั้งแรก ในการแข่งขันรายการระดับ World Cup และจำนวนเหรียญรวมถึง 28 เหรียญ จากการแข่งขันในครั้งนี้

Description

นักกีฬาฟินสวิมมิ่งไทย คว้าชัยสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะชัยชนะจากเหรียญทอง ทั้ง 4 เหรียญที่ได้มาครั้งแรก ในการแข่งขันรายการระดับ  World Cup  และจำนวนเหรียญรวมถึง 28 เหรียญ จากการแข่งขันในครั้งนี้  สมาคม ฯ ขอขอบคุณ ความทุ่มเทของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ คน ที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันกีฬาฟินสวิมมิ่งในประเทศไทยด้วยดีเสมอมา