นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกและประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์ดำน้ำแก่อาสาสมัครกู้ภัยพุทธประทีบ ที่เขาทะลุ จังหวัดชุมพร

Description

วันที่ 3 เมษายน 2564 นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกและประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยATUS ได้มอบอุปกรณ์ดำน้ำแก่อาสาสมัครกู้ภัยพุทธประทีบ ที่เขาทะลุ จังหวัดชุมพรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกู้ภัยค้นหาทางน้ำ