นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคการดำน้ำสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกภาคสนามวิชาการดำน้ำด้วยถังอัดอากาศสำหรับนักชีววิทยา

Description

นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคการดำน้ำ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกภาคสนามวิชา การดำน้ำด้วยถังอัดอากาศสำหรับนักชีววิทยา ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2564 ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยการสนับสนุนบุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ. ตรัง และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

ทั้งนี้ นอ. สกนธ์ ใจมั่นคง ผู้ฝึกสอน และผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติการดำน้ำค้นหาและกู้ภัยทางน้ำ ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาให้กำลังใจ และให้ความรู้ด้านการกู้ภัยแก่นักศึกษา ในระหว่างการฝึกภาคสนามด้วย