ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

Description

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 ในการประชุมร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งนี้ ได้จัดประชุมผ่านระบบ zoom เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ ทั้งนี้ในการประชุมมีวาระสำคัญคือ การหมดวาระของตำแหน่งนายกสมาคมฯ ทั้งนี้ ได้มีการโหวตคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ โดยมีผู้เสนอชื่อ คุณรณชัย จินดาพล เป็นนายกสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คุณรณชัย จินดาพล เป็นนายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย อีก 1 วาระ