ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการและวิชาชีพ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหน่วยงานความร่วมมือ จำนวน 3 หน่วยงาน คือ สถาบันพัฒนาฝีมือฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ชมรมเชฟจิตอาสาภาคใต้ และ Island Escape by Burasari และ โรงแรมในเครือ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564

Description
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) - มอบหมายให้นายสุประวีณ์ สุขเกิด ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการดำน้ำ เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการและวิชาชีพ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหน่วยงานความร่วมมือ จำนวน 3 หน่วยงาน คือ สถาบันพัฒนาฝีมือฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ชมรมเชฟจิตอาสาภาคใต้ และ Island Escape by Burasari และ โรงแรมในเครือ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์