วันที่ 11 มกราคม 2566 กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าพบนายรณชัย จินดาพล นายกสมาคมฯ เพื่อมอบกระเช้าอวยพร เนื่องในโอกาสปีใหม่

Description

วันที่ 11 มกราคม 2566 กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดยนายพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร เลขาธิการเสมาคมฯ และนายสุประวีณ์ สุขเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ เข้าพบนายรณชัย จินดาพล นายกสมาคมฯ เพื่อมอบกระเช้าอวยพร เนื่องในโอกาสปีใหม่ในโอกาสนี้ร่วมพูดคุยกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของสมาคม และรับมอบนโยบายในการดำเนินกิจกรรมของสมาคม