วันที่ 11 มกราคม 2566 กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าพบนายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อมอบกระเช้าอวยพรในโอกาสปีใหม่

Description

วันที่ 11 มกราคม 2566 กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดยนายพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร เลขาธิการเสมาคมฯ และนายสุประวีณ์ สุขเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ เข้าพบนายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อมอบกระเช้าอวยพรในโอกาสปีใหม่ และขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สำหรับการสนับสนุนทีมแพทย์พยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน ในการแข่งขัน Finswimming world cup Phuket ที่ผ่านมา และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการทำ Sports Tourism ร่วมกัน และการทำโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เช่นกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ โครงการให้ความรู้ การปฐมพยาบาล เบื้องต้น ความรู้ โรคจากการดำน้ำ และกิจกรรมอื่นๆในอนาคต