วันที่ 11 ส.ค. 2565 คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำเเห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี

Description

วันที่ 11 ส.ค. 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำเเห่งประเทศไทย นำโดย อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคดำน้ำ นายสุประวีณ์ สุขเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ และนายพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร เลขาธิการเเละประธานฝ่ายกีฬาใต้น้ำ  เข้าพบหารือกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ นำโดยท่านปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผศ.ดร.พงศธร โฆสิตธรรม คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล เกาะลันตาน้อย จ.กระบี่ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนากีฬาใต้น้ำ  กีฬาดำน้ำ และวิชาอาชีพด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี