วันที่ 17 ธันวาคม 2565 อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ ถ่ายทอดวิชาและฝึกปฏิบัติจากบทเรียนในหลักสูตร Snorkel Diver I ให้นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Description

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ ถ่ายทอดวิชาและฝึกปฏิบัติจากบทเรียนในหลักสูตร Snorkel Diver I ให้นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่