วันที่ 24 ธันวาคม 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งนายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการสมาคมฯ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ของภาคธุรกิจดำน้ำบนเกาะเต่า และเกาะสมุย

Description

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งนายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการ และผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ของภาคธุรกิจดำน้ำบนเกาะเต่า และเกาะสมุย แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ และเข้าเยี่ยมร้านดำน้ำสมาชิกของสมาคมฯ