วันที่ 3 มกราคม 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย แต่งตั้ง นายแพทย์ อาทิตย์ คำจันทร์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ฝ่ายเวชศาสตร์ใต้น้ำ และกีฬาใต้น้ำ

Description

วันที่ 3 มกราคม 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย แต่งตั้ง นายแพทย์ อาทิตย์ คำจันทร์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ฝ่ายเวชศาสตร์ใต้น้ำ และกีฬาใต้น้ำ