วันที่ 30 เมษายน 2565 ทัพนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งทีมชาติไทย ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่

Description

วันที่ 30 เมษายน 2565 ทัพนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งทีมชาติไทย ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการฝ่ายกีฬาใต้น้ำ ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม