วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยมีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ฝ่ายเวชศาสตร์ใต้น้ำ และกีฬาใต้น้ำ

Description

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยมีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ฝ่ายเวชศาสตร์ใต้น้ำ และกีฬาใต้น้ำ