วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยมีคำสั่งแต่งตั้ง นายกระสินธุ์ หังสพฤกษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย

Description

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยมีคำสั่งแต่งตั้ง นายกระสินธุ์ หังสพฤกษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย