วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมจัดบู๊ทเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของสมาคมฯ ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมใต้น้ำ ในงาน วันทะเลโลก World Oceans Day 2022 ณ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง

Description

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมจัดบู๊ทเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของสมาคมฯ ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมใต้น้ำ ในงาน วันทะเลโลก World Oceans Day 2022 ณ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง