วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Description

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองป่าตอง ณ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง