สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี กับ คุณเอลิน่า ที่ได้รับความไว้วางใจจาก CMAS หรือสหพันธ์ดำน้ำโลก ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเทคนิคกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี กับ คุณเอลิน่า ที่ได้รับความไว้วางใจจาก CMAS หรือสหพันธ์ดำน้ำโลก ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเทคนิคกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้ประสานงานด้านกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งแห่งเอเชีย  ตัวแทนในนามของฝ่ายกีฬาใต้น้ำ แห่งสหพันธ์ดำน้ำโลก ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้