สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ดำเนินงานการจัดทำสื่ออนไลน์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการดำน้ำ CMAS ให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานของสหพันธ์ดำน้ำโลก

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย อ.ศักดิ์อนันย์ ปลาทอง อุปนายก นายศุภชัย ธรรมโชติ ประธานฝ่ายดำน้ำนันทนาการ และทีมงานดำเนินงานการจัดทำสื่ออนไลน์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการดำน้ำ CMAS ให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานของสหพันธ์ดำน้ำโลก ซึ่งได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุงบันมากที่สุด