สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่คน ที่ช่วยกันทำหน้าที่อย่างดี ทำให้ การจัดแข่งขันรายการThailand Finswimming Championship 2021 สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ต้องขอขอบคุณ ทีมงานคณะกรรมการฝ่ายกีฬาใต้น้ำ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยให้การแข่งขัน  Thailand Finswimming Championship  2021 สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ด้วยความตั้งใจและความสมัครสมานสามัคคีของทุก ๆ ฝ่าย