สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งวิทยากรเข้าบรรยายหลักสูตร CMAS One Star Diver (Online) ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Description

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.64 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดส่งวิทยากรเข้าบรรยายหลักสูตร CMAS One Star Diver (Online)ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสู่การเป็นนักดำน้ำกู้ภัยในอนาคต