สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เปิดบูธนิทรรศการ โครงการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัยและดินสไลด์ ระหว่างวันที่7-9 ธันวาคม2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เปิดบูธนิทรรศการ โครงการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัยและดินสไลด์ ระหว่างวันที่7-9 ธันวาคม2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต