สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) โดยทัพนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งทีมชาติ รับมอบกระเป๋าถุงดีแคทลอนไซส์ใหญ่ จากการสนับสนุนของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ภูเก็ต และบริษัท ดีแคทลอน ภูเก็ต

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย  (ATUS)  โดยทัพนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งทีมชาติ  รับมอบกระเป๋าถุงดีแคทลอนไซส์ใหญ่ จากการสนับสนุนของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ภูเก็ต และบริษัท   ดีแคทลอน ภูเก็ต  สำหรับนักกีฬาเพื่อใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในระหว่างการฝึกซ้อม และเก็บตัวในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา  เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ในระหว่าง 19-23 พ.ค. 2565 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม