สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ส่งบุคลากรผู้ฝึกสอนในการอบรมการดำน้ำลึกเพื่อถ่ายทอดทักษะ ความรู้ด้านการดำน้ำลึกระดับพื้นฐาน PKRU CMAS One Star Diver รุ่นที่ 3

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ส่งบุคลากรผู้ฝึกสอนในการอบรมการดำน้ำลึกพื่อถ่ายทอดทักษะ ความรู้ด้านการดำน้ำลึกระดับพื้นฐาน  PKRU CMAS One Star Diver รุ่นที่ 3  ให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของศูนย์พัฒนาสมรรถนะและฝึกอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม19106 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต หาดกะตะ และเกาะราชา จ. ภูเก็ตรงการจัดตั้งศูนย์อัจฉริยะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ตามแผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย