อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกฯสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจดำน้ำในประเทศไทย ในฐานะธุรกิจที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญด้านการท่องเที่ยวธุรกิจหนึ่ง

Description

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการท่องเที่ยวไทย ในยุค Next New Normal  เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารการท่องเที่ยวไทย ในยุค Next New Normal จากตัวแทนในหลายวงการด้านการท่องเที่ยว อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง  อุปนายกฯสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจดำน้ำในประเทศไทย ในฐานะธุรกิจที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญด้านการท่องเที่ยวธุรกิจหนึ่ง