โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรดำน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น โดย เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6 -10 มีนาคม 2566

Description

โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรดำน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น โดย เทศบาลตำบลวิชิต  จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6 -10 มีนาคม 2566