10 พฤษภาคม 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งตัวแทนสมาคมฯเผยแพร่ข้อมูลและภารกิจของสมาคมฯ ผ่านสื่อในรายการ กรม ปภ. พบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต

Description

10 พฤษภาคม 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งสิบเอกธนิต ปรีดาผล และ นายพัฒน์กรณ์ เจียมวิริยะกุล ผู้ฝึกสอนดำน้ำ 1 Star Instructor เป็นตัวแทนสมาคมฯ เผยแพร่ข้อมูลและภารกิจของสมาคมฯ ผ่านสื่อในรายการ กรม ปภ. พบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต