15 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งนายสุประวีณ์ สุขเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ ร่วมงานสัมมนา เรื่องการใช้เวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา

Description

15 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งนายสุประวีณ์ สุขเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ ร่วมงานสัมมนา เรื่องการใช้เวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศจากประสบการณ์จริงของสมาคมกีฬา โดย คณะอนุกรรมการการฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะกรรมการการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย