6 เมษายน 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นักดำน้ำจิตอาสาจากหน่วยงานและชมรมต่าง ๆ ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการดำน้ำเก็บขยะ ณ บริเวณแนวปะการัง ชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต

Description

6 เมษายน​ 2565​ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นักดำน้ำจิตอาสาจากหน่วยงานและชมรมต่าง ๆ​ จำนวน​ 40​ คน​ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการดำน้ำเก็บขยะ ณ บริเวณแนวปะการัง ชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต