News FIN

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้- 15 ธ.ค. 2563 

รายละเอียด


  • ผลการแข่งขัน กีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำการศึกษา 2563  อ่านและดาวห์โหลดที่นี่
  • ประกาศกรมพลศึกษา การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำการศึกษา 2563  >> อ่าน
  • รายละเอียดและการสมัครแข่งขัน  >>   อ่าน