ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความยั่งยืนในยุคNew Normal

Description

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยATUSได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความยั่งยืนในยุคNew Normal ในโอกาสที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางน้ำและอื่นๆในคณะกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา,มาประชุมที่ภูเก็ต ในโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ATUS ยืนหนังแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการดำน้ำสำหรับคนไทยแก่ท่าน พลเอกบุญธรรม โอริส รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ(หัวหน้าคณะเดินทางมาภูเก็ต)