ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน

Description

28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นายรณชัย จินดาพล นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม เลขาธิการและคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน เพื่อพัฒนามาตรฐานการดำน้ำหลักสูตรสากล,สนับสนุนการกีฬาทางน้ำ,ธุรกิจการดำน้ำ,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ,การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำและทางทะเล และการศึกษาด้านโบราณคดีใต้น้ำ ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นทางการหลังสร้างความสัมพันธ์กันมาเป็นระยะเวลา 8 ปี