สนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง

Description

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง โดยมี นายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการสมาคมเป็นผู้แทนในการรับมอบประกาศนียบัตร ซึ่งในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักดำน้ำจิตอาสาเข้าร่วมทั่งหมด 40 คน และขยะใต้น้ำที่เก็บได้ อาทิ เศษอวน เศษเหล็ก เบ็ดตกปลา น้ำหนักขยะที่ได้ทั้งหมด 105 กิโลกรัม ทั้งนี้ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณนักดำน้ำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่าน