โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำระดับ 1

Description

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำระดับ 1 โดยกรมพลศึกษา กับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต