โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำระดับ 1 รุ่นที่ 2

Description

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำระดับ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต โดยกรมพลศึกษากับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย