กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นัดพูดคุยหารือร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจดําน้ํา จังหวัดภูเก็ต

Description

29 พฤศจิกายน 2564 สมาคมกีฬาใต้น้ําแห่งประเทศไทย(ATUS) นำโดย อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง (อุปนายกฯ) และนายสุประวีณ์ สุขเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจดำน้ำ นัดพูดคุยหารือร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจดําน้ํา จังหวัดภูเก็ต  เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งประเด็นเร่งด่วนที่ต้องนำเสนอ และหาแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำที่ถูกกฎหมายในระดับจังหวัด และประเด็นปัญหาสืบเนื่อง เพื่อนำไปสู่แนวทางนำเสนอ แก้ไขในระดับประเทศต่อไป